Historie SK Uhřice
Vznik cyklistického klubu
Základem pro vznik dnešního fotbalového oddílu bylo založení cyklistického klubu, který byl založen 1. 10. 1933 za přítomnosti 12 členů.
Členové výboru:
předseda a colmistr:
Černý Gabriel
místopředseda:
Malík František
jednatel:
Klečka Josef
pokladník:
Rotrekl Štěpán
revizor účtů:
Pospíšil Alois
revizor účtů:
Mazel Bedřich
První závody byly uspořádány 8. 10. 1933 ve vesnici a po státní silnici. Na závody se přihlásilo 12 cyklistů místních a 6 cyklistů přespolních. Občanstvem byly závody sledovány s velkým napětím též místním sborem silně podporovány. Sbor dodal 6člennou hlídku bezpečnostní a 4člennou hlídku sanitní s trubačem v čele. Jela se trať 6 km dlouhá a 5 x dokola. Na prvním místě se umístnil Kmenta Jan, jezdící za náš klub a to v čase 57 minut a 15 sekund.
Vznik fotbalového oddílu
Na členské schůzi klubu konané dne 11. 8. 1936 v hostinci u „Fillů“ byl podán návrh s. Bílovským Oldřichem, založit v naší obci fotbalovou jedenáctku. První zápasy s okolními kluby byly hrány na prozatímních hřištích na „Žabáku“, na „Rampě u nádraží“ nebo u lesa v „Lednici“. Ještě v roce 1936 byla podána žádost obecnímu zastu- pitelstvu o přidělení pozemku na nové hřiště. Díky kladnému poměru ke sportu tehdejšího starosty pana Čamlíka Josefa byl fotbalistům přidělen obecní pozemek v „Lednici“.
První úprava hřiště byla provedena v roce 1936. Při zrodu naší kopané je třeba vzpomenout nadšené průkopníky a to soudruhy: Josefa Klečky, Františka Marčíka, Vojtěcha Vyháňka, Josefa Hudečka, Oldřicha Bílovského, Stanislava Singra, Ladislava Krátkého, Bělohoubka Františka a Václava, Jaroslava Millera, Františka Drápala, Josefa Záleského, Viktora Klečky, Jaroslava Kučeru a Josefa Strmisky.
V roce 1941 na podnět Františka Kramáře vstoupil náš oddíl do západomoravské fotbalové župy v Brně a přihlásil mužstvo dospělých do mistrovské soutěže. Jelikož starší hráči postupně zanechávali aktivní sportovní činnosti, byli na mistrovskou soutěž získáváni hráči z jiných klubů na posílení mužstva. Prvními hráči za náš klub SK Uhřice byli: Ladislav Krátký, Macháček Karel, Bílovský Oldřich, Strmiska Josef, Střaslička Jan, Hudeček Josef, Bělohoubek František, Klečka Viktor.
Jelikož plocha hřiště nevyhovovala, byla v roce 1942 provedena další úprava hřiště. V západomoravské župě se hrálo především s mužstvy Kloboucka a Ždánska (Klobouky, Borkovany, Krumvíř, Dambořice, Násedlovice, Ždánice, Žarošice atd.). Naše mužstvo zde hrálo až do roku 1945.
Po skončení II. světové války přešlo řízení kopané na krajské a okresní výbory fotbalového svazu. Náš oddíl byl zařazen do okresu Kyjov.
V poválečných letech procházel fotbal v naší vesnici složitým vývojem. Mnoho hráčů a funkcionářů odcházelo na vojnu, celkový vývoj v celé republice a taktéž ve fotbale byl napjatý.
Buržoazie by si ráda přála předválečnou republiku, ale dělníci, drobní rolníci a část inteligence jim v tom zabránili a v roce 1948 pod vedením Klementa Gottwalda a KSČ nastolili vládu dělníků a rolníků. Dokázali, že i za těžkých podmínek lze budovat krásnou vlast, která patří nám všem a ve které se dobře daří i veškeré sportovní činnosti. V roce 1948 dochází ke sjednocení tělovýchovy v naší republice.
Vývoj kopané po roce 1948
Po roce 1948 byly soutěže řízeny fotbalovým svazem v Kyjově. Naše mužstvo hrálo v soutěžích IV. a III. třídy se střídavými úspěchy.
V roce 1951 se naše mužstvo umístnilo ve III. třídě na 4. místě. V dalším období byla krajským fotbalovým svazem v Gottwaldově ustavena meziokresní soutěž. Z okrsku Kyjov postupovaly čtyři mužstva mezi nimiž bylo i naše. Na postupu do II. třídy v roce 1956 se podíleli tito hráči naší TJ: Rozehnal František, Tesař Jiří, Marčík Josef, Kučera František, Punčochář Josef, Žilka Tomáš, Machaň Josef, Antoš Zdeněk, Kramář Ladislav, Bureš Zdeněk, Sedláček Jan, Valihrach Jaroslav, Vyhňák Ladislav, Prokop Josef, Menšík Ladislav, Žilka Štěpán. Tuto soutěž jsme hráli sezónu a půl a jelikož soutěž byla náročná, naše mužstvo sestoupilo. Důsledkem byl odchod pěti hráčů základní sestavy do jiných oddílů.
Oddílu zůstaly velké dluhy za dopravu k utkáním, čímž se oddíl dostal do finanční tísně. Hledal se způsob, jak nalézt východisko z této situace a bylo navrženo ustavit ochotnické divadlo. Byly sehrány divadelní hry např.: Hrátky s čertem, Hadrián z Římsů, Návštěva nepřichází, Zlý jelen a další. Za tuto činnost byl divadelní kroužek odměněn diplomem na divadelní konferenci v Kyjově. Na divadelní činnosti se podíleli především: Drápal Radomír, Malík Antonín, Kramář Josef, Punčochář Josef, Ždánský Josef, Galia František, Machaňová (Spáčilová) Ludmila, Macháčková (Adamcová) Anna, Bělohoubková Štěpánka, Výstupová (Šaňková) Marie a další. Hlavní cíl zlepšení finančních potíží byl splněn a všechny dluhy byly uhrazeny, což při- spělo i k dalšímu rozvoji kopané v obci. Bylo roz- hodnuto provést úpravu hřiště, jehož rozměry již nevyhovovaly. Na tuto úpravu se vybralo z řad příznivců a hráčů 7.000,- korun, což pokrylo zapůjčené mechanizmy.
V letech 1954 – 56 vzniklo v naší TJ hokejové mužstvo. Toto hrálo pouze přátelská utkání s okolními vesnicemi. V naší obci nebyly podmínky pro vybudování kluziště a z toho důvodu nemělo toto mužstvo dlouhého trvání. V mužstvu působili trenéři: s. Drápal Stanislav a Bureš Zdeněk.
Situace v uhřické kopané se zlepšila v roce 1960 po ustanovení fotbalového svazu v Hodoníně. Naše mužstvo dospělých v těchto letech hrálo ve IV. třídě.
V roce 1966 byl do funkce předsedy TJ zvolen s. Pěnčík František Uhřice čp. 40, který tuto funkci vykonává až do současné doby tj. 20 let.
Od založení oddílu se ve funkci předsedy TJ vystřídali tito členové: Singl Stanislav, Klečka Josef, Marčík František, Bílovský Oldřich, Kramář Karel, Marčík Jaromír, Drápal Stanislav, Čumba Martin, Drápal Radomír, Marčík Josef, Bureš Zdeněk, Rozehnal František.
V roce 1966 bylo rozhodnuto výborem jednoty započat s vybudováním šaten na hřišti v „Lednici“. Obětavostí členů výboru, hráčů a příznivců se po- dařilo vybudovat dílo, které sloužilo pro lepší podmínky hráčů při utkáních. I když se podmínky pro hráče zlepšily, stále chybělo sociální zařízení. Umývání hráčů bylo prováděno v provizorních podmínkách. V tomto období se počala prosazovat i uhřická kopaná. Po vítězství ve IV. třídě postoupilo naše mužstvo do III. třídy, ve které podávalo opět dobré výkony a během dvou úspěšných let byl vybojován okresní přebor, a to v roce 1974. Vzestup kopané byl umožněn dobrou prací výboru TJ v jejímž čele stál s. Pěnčík František a členové: Malík Josef, Malík Antonín, Maleňák Zdeněk, Hrabec Jaroslav, Bělohoubek Miroslav, Machaň Jan, Buřt Vojtěch a Čumba Jaroslav. O postup do okresního přeboru se zasloužili tito hráči: Rozehnal František, Strmiska Josef, Konečný Josef, Dvorský Rudolf, Valihrach Valentin, Valihrach Vojtěch, Čumba Karel, Malík Jan, Čumba Jaroslav, Žilka Jaroslav, Žilka Josef, Drápal Stanislav, Poláček Josef, Poláček František, Malík Antonín, Maleňák Zdeněk, Kramář Miroslav, Čamlík Petr, Bělohoubek Miroslav, Bělohoubek Stanislav, Mokrý Josef.
Konečná tabulka III. třídy sezóna 1973/74
1.
Uhřice
22
17
2
3
60:27
36
2.
Hovorany
22
14
3
5
57:24
31
3.
Žarošice
22
14
3
5
46:24
31
4.
Žádovice
22
13
3
6
61:34
29
5.
Ždáníce
22
8
7
7
34:40
23
6.
Terezín
22
8
5
9
44:51
21
7.
Věteřov
22
9
2
11
52:52
20
8.
Bukovany
22
7
5
10
41:42
19
9.
Sobůlky
22
8
3
11
46:52
19
10.
Moravany
22
6
2
14
41:57
14
11.
Archlebov
22
5
3
14
37:56
13
12.
Bohuslavice
22
4
0
18
30:90
8
Mužstvo vedli trenéři Bělohoubek Miroslav a Valihrach Vojtěch.
Dobré výsledky I. mužstva byly vždy pod- míněny výchovou žáků a dorostenců. Při této pří- ležitosti je třeba vzpomenout obětavých pracovníků s mládeží a to především učitele Ladislava Krátkého, Miroslava Marčíka a Stanislava Bělohoubka. Tito Dosáhli s mládeží dobrých výsledků a pomohli tak se zajištěním mladých hráčů pro uhřickou kopanou. Dokladem k této činnosti je úspěch našich žáků v roce 1968 na turnaji v Trnavě, kde v silné konkurenci známých mužstev obsadili druhé místo ze šestnácti zúčastněných. Vedoucím výpravy a zároveň trenérem byl Stanislav Bělohoubek.
Působení mužstva dospělých v okresním přeboru
První utkání v okresním přeboru v roce 1974 bylo sehráno se Sokolem Těmice na našem hřišti s výsledkem 3 : 1 pro hostující celek. Přes úvodní porážku podávalo naše mužstvo v průběhu první sezóny dobré výkony a jako nováček soutěže se umístnilo na 5. místě. Mužstvo vedli Bělohoubek Miroslav a Valihrach Vojtěch. V tomto roce se také uskutečnilo první družební utkání v Hněvošicích v okrese Opava, kde působí náš rodák, hráč a funkcionář František Kramář. Úspěšného zájezdu se zúčastnili hráči s manželkami, funkcionáři a příznivci kopané. Byly dohodnuty podmínky založení pohárového turnaje oddílů: Sokola Hněvošice, Sokola Uhřice, Baník Brodské. V sezóně 1975 – 76 dosahovalo naše mužstvo střídavých výsledků a umístnilo se na 10. místě, získalo 23 bodů a dosáhlo skóre 48 : 57.
V roce 1976 ve dnech 10. a 11. července oslavila naše TJ výročí 40 let založení kopané v naší obci. Pro zajištění oslav byl jmenován přípravný výbor ve složení: předseda – s. Kramář Karel, členové: Malík Antonín, Kramář Josef, Marčík Josef, Pěnčík František a Machaň Josef. Na oslavu byli pozváni všichni bývalí i současní hráči, funkcionáři a příznivci. Byla oceněna práce všech předsedů, kteří se na čtyřicetileté historii oddílu podíleli. Ve sportovní části oslav sehrála všechna mužstva žáci, dorost, I. mužstvo přátelská utkání. Odměnou pro naše I. mužstvo bylo utkání s účastníkem divize JTT Veselí nad Moravou. Vzpomínkou na minulost bylo utkání „starých pánů“ domácích proti odstěhovaným. Dokladem historie oddílu byla zdařilá výstava získaných fotografií, pohárů a ostatních sportovních dokumentů.
V letech 1977 až 1981 dosahuje mužstvo dospělých v okresním přeboru dobrých výsledků. Trenérem mužstva v těchto letech byl Šmerda Jan. Je třeba vyzvednout jeho obětavou práci pro uhřickou kopanou i za ztížených podmínek, kdy k mužstvu musel dojíždět z místa svého bydliště – Slavkova u Brna.
Umístnění dosažené v letech 1976 – 1981:
SEZÓNA
SKÓRE
BODY
UMÍSTĚNÍ
1976/77
55:57
25
9
1977/78
46:55
25
9
1978/79
51:35
35
2
1979/80
45:48
25
8
1980/81
50:49
33
6
Je třeba zejména vyzvednout výsledky sezóny 1978 / 1979
1.
Bukovany
26
15
6
5
55:34
36
2.
Uhřice
26
15
5
6
51:35
35
3.
Žádovice
26
13
8
5
43:29
34
4.
Radějov
26
13
4
9
54:38
30
5.
Lipov
26
12
4
10
49:43
28
6.
Rohatec
26
11
4
11
56:48
26
7.
Násedlovice
26
10
6
10
42:40
26
8.
Svatobořice
26
8
10
8
35:38
26
9.
St. Veselí
26
11
4
11
59:62
26
10.
Petrov
26
9
5
12
42:45
23
11.
Šardice
26
8
6
12
36:46
22
12.
Těmice
26
7
5
14
41:49
19
13.
Vlkoš
26
8
3
15
37:59
19
14.
TJ Těmice "B"
26
5
4
17
29:63
14
V roce 1979 byla zahájena výstavba nových šaten, na tomto díle bylo odpracováno velké množství brigádnických hodin z řad členů, funkcionářů, příznivců. Nejvíce se na výstavbě podíleli tito členové: Pěnčík František, Pěnčík Jan, Buřt Vojtěch, Koblížek Jan, Rozehnal Ladislav, Žilka Josef, Vlach Zdeněk a celá řada dalších. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 250 tis. Kčs. Slavnostní otevření nových šaten bylo provedeno za účasti zástupců OV ČSTV ve dnech 27. a 28. června 1981. Při této příležitosti byla sehrána přátelská utkání: žáci se Sokolem Žarošice, dorost s Morávií Násedlovice, I. mužstvo s hokejisty Zetoru Brno s výsledkem 3 : 5.
V červnu roku 1981 s. Šmerda ukončil úspěšnou činnost u mužstva dospělých a na jeho místo nastoupila dvojice trenérů Maleňák Zdeněk a Drápal Stanislav. V přípravě na mistrovská utkání se mužstvo zúčastnilo tří pohárových turnajů a ve dvou obsadilo 1. místo. Již v těchto utkáních byli vyzkoušeni hráči, kteří byli přeřazeni z dorostu Valihrach Zdeněk a Vlach Zdeněk, z vojny se vrátil Galia Luboš. V podzimní části mistrovské soutěže bylo dosaženo dobrých výsledků a 6. místo v tabulce se ziskem 14 bodů a skóre 22 : 18. Nejvíce gólů vstřelil Žilka Josef osm. Ke zlepšení tréninkové činnosti vybudovali hráči a výbor TJ na hřišti osvětlení, které umožňuje trénink i ve večerních hodinách. V mistrovských utkáních mužstvo stabilizovalo své výkony, výsledkem toho bylo 4. místo v sezóně 1981-82 se ziskem 30 bodů a skóre 50 : 43.
Tabulka:
1.
Kněždub
53:16
40
2.
Svatobořice
52:31
36
3.
Kyjov "B"
57:42
32
4.
Uhřice
50:43
30
Nejlepší střeleckou mušku měl Galia Luboš osm gólů.

Celkové dobré vystoupení v této sezóně kazí až předposlední místo v soutěži slušnosti. Období před zahájením soutěže 1982 – 83 využil výbor TJ k uspo- řádání dvoudenního zájezdu do jižních Čech. Cílem zájezdu byly České Budějovice, kde se účastníků ujal náš bývalý hráč Strmiska Jaroslav. V této době z mužstva odešel: Valíček Josef do Sokola Drnovce. Do mužstva přichází Kramář Miroslav, který se vrací z Tuřan a Machaň Radek přechází do I. mužstva z dorostu. V přípravě na mistrovská utkání nebyly dosahovány očekávané výsledky, i přesto se vstup do soutěže vydařil vítězstvím 4 : 1 nad TJ Bukovany. Toto vítězství se stalo signálem pro doposud nej- úspěšnější sezónu působení v okresním přeboru. V podzimní části byly dosaženy výborné výsledky, které dokazuje i aktivní skóre na hřištích soupeřů 13 : 8, doma 20 : 8. První místo v tabulce s ná- skokem čtyř bodů před Mutěnicemi a skóre 36 : 16. Potvrzením dobrých výsledků je i referát ze „Slovácka“ po posledním zápase na hřišti Jiskry Kyjov „B“.
Citát ze „Slovácka“
„Hosté ve druhé půli svou důraznou hrou získali tříbrankový náskok. Ziskem bodů z Kyjova si Sokol Uhřice upevnil vedoucí postavení v okresním přeboru“. Střelecky se dařilo zejména: Žilka Josef – 13 gólů, Valihrach Zdeněk – 12 gólů. Před zahájením jarní části sezóny 1982 – 83 byli do mužstva přeřazeni z dorostu: Kučera Karel, Čumba Miroslav, Počta Rudolf. Rozhodující utkání o postup z okresního přeboru bylo sehráno v Mutěnicích. Porážka 5 : 1 sice nevyjadřovala poměr sil na hřišti, ale tímto vítězstvím se Mutěnice dostaly do čela tabulky a to si již uhájily.
Naše mužstvo obsadilo 2. místo s jednobodovou ztrátou, které bylo naším největším dosavadním úspěchem.
Tabulka – sezóna 1982 – 83
1.
Mutěnice
18
3
5
63:34
39
2.
Uhřice
18
2
6
61:38
38
3.
Kyjov B
17
3
6
69:33
36
4.
Lužice
14
4
8
65:49
32
5.
St. Veselí
13
5
8
52:34
31
6.
Lipov
11
7
8
43:37
29
7.
Ždánice
9
4
13
45:45
22
8.
Těmice
8
6
12
46:58
22
9.
Rohatec
10
1
15
45:58
21
10.
Svatobořice
9
3
14
37:54
21
Před zahájením soutěže 1983 – 84 byl uspořádán další zájezd pro fotbalisty a funkcionáře do okolí Poděbrad a Máchova jezera.
V mužstvu nastaly další změny: odešli na vojnu Machaň Radek, Pěnčík Vítek odstoupil pro zranění. Posilou měl být získaný Pavel Maleňák z Dambořic. Po podzimní části soutěže obsadilo mužstvo 4. místo při skóre 24 : 17 a ziskem 14 bodů. Střelecky se dařilo: Žilka Josef 6 gólů, Počta Rudolf 6 gólů. Zisk 7 bodů v jarní části a skóre 23 : 10 znamenalo ústup ze 4. pozice. V sezóně 1983 – 84 se mužstvo umístnilo na 9. místě, získalo 21 bodů, skóre 36 : 38.
Před novou sezónou 1984 – 85 se s mužstvem roz- loučila dvojice trenérů Maleňák Zdeněk a Drápal Stanislav. Po ukončení sezóny byl uspořádán zájezd do Vysokých Tater ve dnech 6. – 8. července.

Novou sezónu zahajuje mužstvo dospělých pod vedením trenéra Poláčka Františka. Nadále hraje v okresním přeboru, kde dosahuje střídavých úspěchů. Mužstvo bylo oslabeno odchodem hráčů na základní vojenskou službu a to Počta Rudolf a Kučera Karel. Mužstvo posílil v jarní části Burčík Petr z Tuřan a Vlach Zdeněk se vrací ze ZVS, Petr Meduna je pře- řazen z dorostu. V jarní části dochází opět ke změně trenéra. Poláček František se po zlepšení svého zdravotního stavu vrací do řad hráčů. Funkci trenéra přebírá na krátkou dobu Bělohoubek Miroslav.

V sezóně 1984 – 85 hrálo mužstvo v okresním přeboru skupinu „A“. Odehrálo 22 zápasů, získalo 20 bodů při skóre 28 : 27 a umístilo se na 7. místě.
V posledních 20 letech má naše TJ v soutěžích zařazeny vždy tři mužstva: žáky, dorost a mužstvo dospělých.
Jako každoročně se uskutečnil i v tomto roce tradiční zájezd hráčů, funkcionářů, příznivců do sever- ních Čech.
Sezóna 1985 – 86
V podzimní části této sezóny došlo opět ke změně hráčského kádru. Do mužstva byli přeřazení z dorostu Hovězák Vít a Pěnčík František ml., z vojenské služby se vrací Machaň Radek. Z mužstva odchází Burčík Petr a Kramář Miroslav. V jarní části sezóny dochází ke změně trenéra, mužstva se ujímá opět Šmerda Jan. V hráčském kádru dochází k posílení mužstva, když se z vojenské služby vrací Valihrach Zdeněk.
Tabulka po podzimní části sezóny 1985 – 86:
1.
TJ Bzenec
13
9
1
3
26:17
19
2.
Mor. Násedlovice
13
7
3
3
33:23
17
3.
Hovorany
13
7
2
4
35:21
16
4.
Šardice
13
7
1
5
29:23
15
5.
Bukovany
13
5
5
3
17:18
15
6.
Svatobořice
13
6
2
5
27:16
14
7.
Ždánice
13
6
2
5
24:20
14
8.
Dambořice
13
5
3
5
22:27
13
9.
Žádovice
13
4
4
5
24:24
12
10.
Uhřice
13
4
4
5
18:19
12
11.
Těmice
13
4
2
7
28:29
10
12.
Žarošice
13
3
4
6
21:20
10
13.
Vlkoš
13
2
4
7
16:25
8
13.
Domanín
13
3
1
9
18:44
7